Odpowiedź dotyczy Windows 7

Przywracanie systemu nie ingeruje w pliki użytkownika. Przywraca jedynie pliki związane z aplikacjami i ich ustawieniami. Jednak od tej reguły jest wyjątek.

Jeżeli nastąpi przywrócenie systemu punktu przywracania utworzonego dnia X, to z dysków twardych mogą zostać usunięte pliki:

  • skryptów Java (*.js)
  • ikon (*.ico)

Pliki powyższe zostaną usunięte wtedy, gdy ich data utworzenia będzie późniejsza, niż data utworzenia punktu przywracania (oznaczonego powyżej, jako X).

Usunięte pliki pozostaną jednak w obrazie punktu przywracania utworzonym przed datą X. Wystarczy wyeksportować z tego obrazu odpowiedni folder.

W tym celu należy zainstalować i uruchomić program ShadowExplorer.

W oknie programu ShadowExplorer należy:

  • wybrać datę utworzenia punktu przywracania systemu
  • wybrać dysk, a następnie folder, w którym znajdują się usunięte pliki
  • kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Export...
  • wskazać folder docelowy

Do wskazanego folderu zostaną zapisane pliki (wraz z podfolderami), które zostały zapisane w obrazie punktu przywracania systemu. Następnie, należy wykonać synchronizację folderów.

Pozostałe pytania z kategorii Windows

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.