Odpowiedź dotyczy wszystkich wersji programu Excel

Tabele, na których można w programie Excel wykonywać sortowanie, filtrowanie lub analizę danych za pomocą tabel przestawnych, powinny zawierać dane wpisane do wszystkich komórek tabeli.

Oznacza to, że w wierszach ani w kolumnach takich tabel nie powinny znajdować się komórki puste.

Czasem jednak, z przyczyn od nas niezależnych (np. w sytuacji, gdy dane do programu Excel są dostarczane z zewnętrznych programów), w tabeli "brakuje" niektórych informacji.

Puste komórki w poniższej tabeli powinny zawierać wpisy z komórki znajdującej się powyżej.

W takiej sytuacji, zwłaszcza w tabelach drukowanych na papierze, a nie analizowanych na komputerze, zamiast pustych komórek stosuje się zapis "jw.".

Zobaczmy, jak dokonać tego w tabeli programu Excel!

Krok 1

Aby tabelę z pustymi komórkami uzupełnić automatycznie wpisami znajdującymi się powyżej, należy najpierw zaznaczyć wszystkie puste komórki tabeli.

W tym celu:

 • zaznacz dowolną komórkę należącą do tabeli
 • naciśnij klawisz F5, który jest skrótem do polecenia Przejdź do (można również na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie wybrać polecenie Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybrać polecenie Przejdź do)
 • w oknie Przechodzenie do wybierz przycisk Specjalnie
 • w oknie Przechodzenie do - specjalnie:
  • wybierz opcję Puste
  • wybierz przycisk OK

Po wykonaniu powyższych kroków w całej tabeli zostaną zaznaczone tylko puste komórki.

Krok 2

Kolejny etap polega na uzupełnieniu wszystkich zaznaczonych pustych komórek tabeli wpisami znajdującymi się w komórkach "powyżej".

W tym celu:

 • naciśnij klawisz =, rozpoczynając w ten sposób wpisywanie formuły
 • naciśnij klawisz strzałki do góry
 • naciśnij klawisze Ctrl+Enter

Zaznaczone wcześniej puste komórki zostaną wypełnione formułą nakazującą wpisanie zawartości z komórki powyżej.

Krok 3

Na koniec, warto zadbać o to, by dane w tabeli były przechowywane jako wartości. Zapobiegnie to odczytywaniu przez formuły niepoprawnych wartości, gdy tabela zostanie np. posortowana.

W tym celu:

 • zaznacz dowolną komórkę należącą do tabeli
 • naciśnij klawisze Ctrl+A
 • naciśnij klawisze Ctrl+C
 • naciśnij klawisze lewy Alt+Ctrl+V
 • w oknie Wklejanie specjalne:
  • wybierz opcję Wartości
  • wybierz przycisk OK

Po wykonaniu powyższych kroków na tabeli można bez obaw uruchamiać polecenia znajdujące się na karcie Dane.

 

Chcesz nauczyć się biegle posługiwać w programie Excel technikami podobnymi do opisanej powyżej? Zapraszamy na szkolenia z Excela do Centrum Edukacyjnego EduProfi w Poznaniu.

Pozostałe pytania z kategorii Office

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.