Czasami, podczas pisania dokumentu w Wordzie, program automatycznie (w tle) wprowadza do tekstu "własne" poprawki. Co ciekawe, w języku polskim wspomniane poprawki często brzmią dość "dziwnie".

Sam mechanizm poprawek jest interesujący, bo zakłada, że w przypadku wpisania słowa z błędem, które jest podobne do słowa w słowniku głównym, będzie ono automatycznie poprawiane. Jeśli jednak rezultaty tych poprawek będą zaskakujące, należy wyłączyć opcję, która za nie odpowiada.

W tym celu należy otworzyć okno ustawień Autokorekty. W zależności od wersji programu Word, należy:

 • w programie Word 2003:
  • w menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje Autokorekty...
 • w programie Word 2007:
  • wybrać przycisk pakietu Office
  • wybrać polecenie Opcje programu Word
  • w oknie Opcje programu Word wybrać sekcję Sprawdzanie
  • wybrać przycisk Opcje Autokorekty...
 • w programie Word 2010:
  • na karcie Plik wybrać polecenie Opcje
  • w oknie Opcje programu Word wybrać sekcję Sprawdzanie
  • wybrać przycisk Opcje Autokorekty...

Następnie, w oknie Autokorekta: Polski należy:

 • wyłączyć opcję Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni

Pozostałe pytania z kategorii Office

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.