Odpowiedź dotyczy Excel 2003, 2007, 2010

Excel oferuje możliwość przypisania komórkom reguły, która podczas wprowadzania zawartości do komórki sprawdzi, czy w innych komórkach ta wartość już nie występuje. W przypadku odnalezienia powtórzonego wpisu zostanie wyświetlony komunikat, a wpisanie drugi raz tego samego będzie niemożliwe.

Aby przypisać regułę kontrolującą wartości zduplikowane, należy:

 • zaznaczyć komórki, którym ma zostać przypisana reguła kontrolowania wartości powtórzonych
 • w Excelu 2003
  • w menu Dane wybrać polecenie Sprawdzanie poprawności
 • w Excelu 2007 i 2010
  • na karcie Dane w grupie Narzędzia danych wybrać polecenie Poprawność danych


Następnie, w oknie Sprawdzanie poprawności danych:

 • na karcie Ustawienia ustawić regułę kontrolującą zduplikowane wartości:

  • na liście Dozwolone wybrać Niestandardowe
  • w polu Formuła wpisać =LICZ.JEŻELI(zakres;komorka)=1, gdzie:
   • zakres – zakres komórek zaznaczonych (adresowanie bezwzględne czyli z symbolami $)
   • komorka – pierwsza komórka z zaznaczonego zakresu
   • np. dla zakresu komórek A2:A200 należy wpisać: =LICZ.JEŻELI($A$2:$A$200;A2)=1
 • na karcie Alert o błędzie określić komunikat, jaki zostanie wyświetlony w chwili gdy do komórki zostanie wprowadzona zawartość, która już istnieje w innej komórce:

  • w polu Tytuł wpisać tytuł komunikatu, np. Znaleziono duplikat
  • w polu Komunikat o błędzie wpisać treść komunikatu, np. Wpisana wartość już występuje
 • wybrać przycisk OK

Od tej chwili, gdy do komórki zostanie wpisana zawartość, która występuje w innych komórkach, zostanie wyświetlony komunikat, a wpisanie drugi raz tego samego będzie niemożliwe.

Pozostałe pytania z kategorii Office

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.