Eksplorator Windows wyświetla dyski twarde ze standardowymi ikonami. Można je zmienić na własne, aby lepiej zobrazować ich zawartość.

Aby ustawić własną ikonę reprezentującą dysk w oknie eksploratora, należy:

 • skopiować plik ikony do głównego folderu na wybranym dysku, np. C
 • uruchomić program Notatnik i wpisać treść pliku zgodnie z poniższą ilustracją (należy zwrócić uwagę, by podać poprawną nazwę pliku ikony)

 • w menu Plik wybrać polecenie Zapisz jako...
 • w oknie Zapisywanie jako...
  • na liście Zapisz jako typ wybrać Wszystkie pliki (*.*)
  • w polu Nazwa pliku wpisać autorun.inf
  • kliknąć przycisk Zapisz
 • zamknąć program Notatnik

 Aby w oknie eksploratora pojawiła się nowa ikona, należy ponownie uruchomić komputer.

Pozostałe pytania z kategorii Windows

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.