Popularna usługa do przechowywania plików w chmurze - DropBox - synchronizuje foldery tylko wewnątrz jednej wskazanej lokalizacji - folderu DropBox. Aplikacja nie umożliwia wskazania innego folderu znajdującego się poza folderem DropBox. Istnieje jednak możliwość, aby to ograniczenie ominąć.

Synchronizacja folderów spoza DropBox jest możliwa dzięki tworzeniu tzw. łączy symbolicznych. Dzięki temu, możliwe stanie się synchronizowanie w folderze DropBox plików, których lokalizacje są często narzucone przez programy je obsługujące. Mogą to być ulubione zakładki, pliki z wiadomościami e-mail lub dane konfiguracyjne aplikacji.

Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na następującym przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że chcemy synchronizować w DropBox folder z plikami, których lokalizacja jest określona w ścieżce C:\WAMP\WWW (nazwijmy go folderem źródłowym). Nasz folder DropBox znajduje się w lokalizacji D:\Moje dokumenty\DropBox (nazwijmy go folderem docelowym).

W tym celu należy:

  • zmienić nazwę folderu WWW w folderze źródłowym C:\WAMP na taką, która nie występuje w folderze docelowym D:\Moje dokumenty\DropBox (w niniejszym przykładzie zakładamy, że będzie to folder WAMP-WWW)
  • przenieść całą zawartość folderu WAMP-WWW z folderu źródłowego C:\WAMP do folderu docelowego D:\Moje dokumenty\DropBox
  • z menu Start uruchomić z uprawnieniami Administratora narzędzie Wiersz polecenia (należy wybrać je prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom jako Administrator)

  • w oknie programu Wiersz polecenia wpisać polecenie tworzące łącze symboliczne z folderu źródłowego do folderu docelowego:
    mklink /d "C:\WAMP\WWW" "D:\Moje dokumenty\DropBox\WAMP-WWW"

  • nacisnąć klawisz Enter

Polecenie mklink utworzy w folderze źródłowym C:\WAMP łącze symboliczne o nazwie WWW do folderu docelowego D:\Moje dokumenty\DropBox\WAMP-WWW.

Łącze symboliczne różni się od zwykłego skrótu tym, że jest widoczne dla wszystkich aplikacji oraz systemu operacyjnego tak, jakby był to "zwykły" folder. Jednak "naprawdę" pliki z tego folderu znajdują się w innej lokalizacji (wskazanej podczas tworzenia łącza symbolicznego).

Tak więc, po wykonaniu powyższej procedury, wszystkie zmiany dokonywane przez Użytkownika w folderze źródłowym C:\WAMP\WWW zostaną tak naprawdę zapisane w folderze docelowym D:\Moje dokumenty\DropBox\WAMP-WWW, a więc "przy okazji" - zostaną zsynchronizowane w folderze DropBox.

Pozostałe kategorie pytań

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.