Kod szkolenia

EXVBA

Poziom

bardzo zaawansowany

Czas trwania

24 godz. lekcyjne (3 dni)

Cena za osobę

1 389 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób pracujących z programem Excel, które chcą rozbudować aplikację o nowe funkcjonalności. Uczestnicy zapoznają się z językiem Visual Basic for Applications w programie Excel. Za jego pomocą sterują zachowaniem arkusza. Poznają metody i właściwości oraz zdarzenia obiektów programu Excel, a także tworzą własne okna dialogowe.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać program Excel na poziomie zaawansowanym (lub ukończyć szkolenie Microsoft Office Excel - Wydajne raportowanie i analiza danych).

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- rejestrować i modyfikować makra,
- sprawnie poruszać się w oknie edytora VBA,
- zarządzać modułami,
- tworzyć procedury,
- projektować algorytmy procedur i funkcji,
- nawiązać dwustronną komunikację z użytkownikiem,
- pracować ze zmiennymi,
- konwertować dane między różnymi typami,
- projektować struktury decyzyjne,
- wykorzystywać wbudowane funkcje matematyczne, daty i czasu oraz walidujące,
- korzystać z ważniejszych obiektów, metod i właściwości,
- pracować z komórkami arkusza,
- projektować działania wykonywane w pętlach,
- korzystać w kodzie z etykiet,
- przechwytywać obsługę błędów,
- analizować przebieg wykonania kodu,
- pracować ze zmiennymi obiektowymi,
- poruszać się po kolekcjach obiektów,
- obsługiwać zdarzenia,
- tworzyć kod współpracujący z plikami i arkuszami,
- tworzyć kod współpracujący z komórkami arkusza,
- tworzyć własny interfejs użytkownika na arkuszu i formularzu,
- zabezpieczyć projekt z kodem.

Program szkolenia

Dzień 1

Makra.
Edytor Visual Basic for Applications.
Moduły.
Procedury.
Algorytmy.
Komunikacja z użytkownikiem.
Sposoby uruchamiania procedur.
Podstawowe typy danych.
Zmienne.
Konwersje typów danych.
Instrukcje warunkowe.
Funkcje matematyczne.
Funkcje daty i czasu.
Funkcje walidujące.
Obiekty, metody i właściwości.
Pętle.

Dzień 2

Etykiety.
Obsługa błędów.
Analizowanie (debugowanie) kodu.
Zmienne obiektowe.
Kolekcje obiektów.
Obsługa zdarzeń.

Dzień 3

Programowa praca z plikami i arkuszami.
Programowa praca z komórkami.
Tworzenie interfejsu na arkuszu.
Tworzenie interfejsu na formularzu.
Zabezpieczenia.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
24 godz. lekcyjne (3 dni)1 389 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.
Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.