Kod szkolenia

WDS

Poziom

średniozaawansowany

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych (2 dni)

Cena za osobę

745 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób, które pracowały wcześniej z programem Word. Uczestnicy poznają bardziej zaawansowane metody pracy z dokumentami. Uczą się metod wstawiania do dokumentów gotowych elementów. Poznają zaawansowane metody pracy ze stylami.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać podstawy pracy z programem Word.

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- tworzyć profesjonalne dokumenty,
- obsługiwać schowek,
- efektownie formatować tekst,
- efektywnie kopiować formaty,
- efektownie formatować akapity,
- konfigurować opcje automatycznej korekty,
- wstawiać znaki podziału,
- wstawiać nagłówki i stopki do dokumentu,
- pracować z tabelami w dokumencie,
- pracować z obiektami graficznymi w dokumencie,
- przygotować dokument do wydruku,
- ujednolicić wygląd dokumentu poprzez stosowanie stylów,
- tworzyć automatyczne spisy bazujące na strukturze dokumentu.

Program szkolenia

Dzień 1

Praca z tekstem.
Schowek.
Formatowanie tekstu.
Kopiowanie i czyszczenie formatów.
Formatowanie akapitów.
Autokorekta.
Znaki podziału.
Nagłówek i stopka.
Wstawianie tabel.
Wstawianie obrazów z plików.

Dzień 2

Podgląd wydruku.
Ustawienia strony.
Style znaków.
Style akapitów.
Style tabeli.
Style punktowania.
Tworzenie spisów treści, ilustracji i tabel.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
16 godz. lekcyjnych (2 dni)745 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.
Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.