Kod szkolenia

AGZ

Poziom

zaawansowany

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych (2 dni)

Cena za osobę (grupa min. 6 os.)

815 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób, które pracowały wcześniej z arkuszami Google na poziomie podstawowym lub z programem Excel na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Uczestnicy poznają zaawansowane techniki pracy z arkuszami Google. Dowiadują się, jak płynnie rozpocząć pracę w nowym środowisku, wykorzystując zdobytą dotychczas wiedzę. Poznają bardzo dużo funkcji, zarówno popularnych, jak i mniej znanych, wykonujących obliczenia i inne operacje na dużych zbiorach danych. Uczą się tworzyć funkcje zagnieżdżone, a także wykorzystywać funkcje w takich zaawansowanych zastosowaniach, jak reguły formatowania warunkowego lub sprawdzania poprawności danych. Poznają metody wydajnej analizy danych za pomocą tabel oraz wykresów przestawnych. Ponadto, uczą się rejestrować i edytować makra, a także poznają techniki zabezpieczeń stosowanych w arkuszach Google. Poznają zasady współpracy grupowej, pozwalającej na tworzenie formularzy, udostępnianie arkuszy innym użytkownikom, dodawanie komentarzy czy konfigurowanie powiadomień.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać arkusze Google na poziomie podstawowym (lub ukończyć szkolenie Profesjonalna praca z arkuszami Google) lub program Excel na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
Świadomie użyć wiedzy stosowanej w Excelu w arkuszach Google,
Wstawiać do arkuszy funkcje bazodanowe, pozwalające na wykonywanie obliczeń bez konieczności stosowania filtrowania,
Wstawiać do arkuszy funkcje daty i czasu, wykonujące działania na danych związanych z datami i godzinami,
Wstawiać do arkuszy funkcje filtrujące, pozwalające wyszukiwać dane.
Wstawiać do arkuszy funkcje Google, takie jak m.in. Tłumaczenie tekstu,
Wstawiać do arkuszy funkcje logiczne, pozwalające sprawdzać rozbudowane warunki.
Wstawiać do arkuszy funkcje matematyczne.
Wstawiać do arkuszy funkcje tekstowe, pozwalające wykonywać operacje na danych w postaci tekstowej.
Wstawiać do arkuszy funkcje wyszukujące, umożliwiające znajdywanie danych lub operacje wykonywane na adresach komórek.
Wykorzystywać funkcje do tworzenia funkcji zagnieżdżonych.
Wykorzystywać funkcje do budowania własnych reguł formatowania warunkowego.
Wykorzystywać funkcje do budowania własnych reguł sprawdzania poprawności danych.
Wydajnie analizować duże zbiory danych z wykorzystaniem tabel oraz wykresów przestawnych,
Rejestrować i edytować proste makra automatyzujące powtarzalne czynności.
Zabezpieczyć zakres komórek oraz arkusze.
Tworzyć formularze udostępnione innym użytkownikom.
Pracować z komentarzami oraz powiadomieniami w plikach udostępnionych.

Program szkolenia

Dzień 1

Migracja z Microsoft Excel do arkuszy Google.
- Obsługa plików Excela.
- Porównanie arkuszy Google i arkuszy Excela.
Funkcje bazodanowe.
Funkcje daty i czasu.
Funkcje filtrujące.
Funkcje Google.
Funkcje logiczne.
Funkcje matematyczne.
Funkcje tekstowe.
Funkcje wyszukujące.
Funkcje zagnieżdżone.
Funkcje jako reguły formatowania warunkowego.
Funkcje jako reguły poprawności danych.

Dzień 2

Tabele przestawne.
Wykresy przestawne.
Makra.
- Rejestracja makr.
- Edycja makr.
Zabezpieczenia.
- Ochrona zakresów komórek.
- Ochrona arkuszy.
Współpraca grupowa.
- Formularze.
- Udostępnianie arkuszy.
- Komentarze.
- Powiadomienia.

Cena

TerminCzas trwaniaCena za osobę (grupa min. 6 os.)
Zapytaj o termin16 godz. lekcyjnych (2 dni)815 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Elektroniczne materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.
Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.