Kod szkolenia

ACP

Poziom

podstawowy

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych (2 dni)

Cena za osobę

665 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób, które nie pracowały wcześniej z programem Access. Uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy z bazami danych. Wspierając się kreatorami, tworzą tabele, kwerendy, formularze oraz raporty. Poznają również proste metody projektowania tych obiektów.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać podstawy pracy z programem Excel (lub ukończyć szkolenie Microsoft Office Excel - Użytkowanie arkusza kalkulacyjnego).

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- pracować z bazami danych,
- korzystać z tabel w bazach danych,
- pracować z danymi w tabelach,
- tworzyć proste tabele kreatorem,
- konfigurować ważniejsze właściwości tabel,
- eksportować dane z Accessa do Excela,
- importować dane z Excela do Accessa,
- łączyć się do danych w Accessie i Excelu,
- odczytać relacje w bazie danych,
- sortować i filtrować dane w tabelach i kwerendach,
- korzystać z kwerend w bazach danych,
- tworzyć kwerendy kreatorem,
- projektować proste kwerendy,
- stosować kryteria kwerend wybierających,
- projektować kwerendy wybierające dane z wielu tabel,
- projektować kwerendy parametryczne,
- korzystać z formularzy w bazach danych,
- tworzyć proste formularze kreatorem,
- projektować proste formularze,
- konfigurować ważniejsze właściwości formularzy,
- korzystać z raportów w bazach danych,
- tworzyć proste raporty kreatorem,
- projektować proste raporty,
- konfigurować ważniejsze właściwości raportów,
- określić zależności występujące między tabelami, kwerendami, formularzami i raportami.

Program szkolenia

Dzień 1

Obiekty bazy danych.
Tworzenie bazy danych.
Rola tabel w bazie danych.
Praca z danymi w tabelach.
Tworzenie tabel kreatorem.
Ważniejsze właściwości tabel.
Eksport danych z Accessa do Excela.
Import danych z Excela do Accessa.
Łączenie do danych w Accessie i Excelu.
Podstawowe informacje o relacjach.
Sortowanie i filtrowanie danych.
Rola kwerend w bazie danych.
Tworzenie kwerend kreatorem.
Projektowanie prostych kwerend.
Kryteria w kwerendach.
Kwerendy wybierające dane z kilku tabel.
Kwerendy parametryczne.

Dzień 2

Rola formularzy w bazie danych.
Tworzenie formularzy kreatorem.
Projektowanie prostych formularzy.
Ważniejsze właściwości formularzy.
Rola raportów w bazie danych.
Tworzenie raportów kreatorem.
Projektowanie prostych raportów.
Ważniejsze właściwości raportów.
Współpraca tabel, kwerend, formularzy i raportów.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
16 godz. lekcyjnych (2 dni)665 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.

Jako kolejne szkolenia proponujemy Państwu

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.