Kod szkolenia

ACT

Poziom

zaawansowany

Czas trwania

24 godz. lekcyjne (3  dni)

Cena za osobę

1 099 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób, które pracowały wcześniej w programie Access. Omawia ono praktyczne sposoby podejścia do procesu projektowania baz danych. Uczestnicy poznają zaawansowane właściwości pól tabel oraz różne typy kwerend. Uczą się również tworzyć rozbudowane formularze i raporty. Na szkoleniu omawiane są również makra oraz opcje dystrybucji baz danych.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać podstawy pracy z programem Access (lub ukończyć szkolenie Microsoft Office Access - Użytkowanie baz danych).

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- zdefiniować wytyczne niezbędne do prawidłowego projektowania baz danych,
- określić postaci normalne niezbędne do zaprojektowania bazy danych,
- tworzyć rozbudowane tabele w oknie projektu,
- konfigurować zaawansowane właściwości pól i tabel,
- tworzyć odnośniki do danych między tabelami,
- projektować i zarządzać relacjami w bazie danych,
- projektować strukturę tabel bazy danych,
- tworzyć rozbudowane kwerendy w oknie projektu,
- tworzyć kwerendy z wyrażeniami,
- projektować kwerendy krzyżowe,
- projektować kwerendy funkcjonalne modyfikujące dane w tabelach,
- projektować kwerendy funkcjonalne tworzące tabele,
- projektować kwerendy funkcjonalne usuwające dane z tabel,
- projektować kwerendy funkcjonalne aktualizujące dane w tabelach,
- budować kwerendy za pomocą prostych instrukcji języka SQL,
- tworzyć rozbudowane formularze w oknie projektu,
- korzystać z zaawansowanych formantów formularzy,
- budować formularze z podformularzami,
- konfigurować zaawansowane właściwości formularzy,
- ustawiać opcje uruchamiania bazy danych,
- tworzyć rozbudowane raporty w oknie projektu,
- projektować czytelne raporty grupujące,
- konfigurować zaawansowane właściwości raportów,
- tworzyć proste makra,
- zaprojektować pełną strukturę bazy danych,
- przygotować bazę danych do dystrybucji w organizacji,
- udostępniać bazę danych użytkownikom.

Program szkolenia

Dzień 1

Wytyczne do projektowania baz danych.
Postaci normalne baz danych.
Tworzenie tabel w oknie projektu.
Zaawansowane właściwości tabel oraz pól.
Tworzenie odnośników.
Projektowanie relacji.
Projekt tabel bazy danych.

Dzień 2

Tworzenie kwerend w oknie projektu.
Kwerendy z wyrażeniami.
Kwerendy krzyżowe.
Kwerendy modyfikujące.
Kwerendy tworzące tabele.
Kwerendy usuwające.
Kwerendy aktualizujące.
Język SQL.
Tworzenie formularzy w oknie projektu.
Korzystanie z formantów w formularzach.
Tworzenie formularzy z podformularzami.
Zaawansowane właściwości formularzy.
Opcje uruchamiania bazy danych.

Dzień 3

Tworzenie raportów w oknie projektu.
Raporty grupujące.
Zaawansowane właściwości raportów.
Tworzenie prostych makr.
Projektowanie bazy danych.
Rozdzielanie i kompilowanie bazy danych.
Dystrybucja bazy danych dla użytkowników.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
24 godz. lekcyjne (3  dni)1 099 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.

Jako kolejne szkolenia proponujemy Państwu

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.