Kod szkolenia

ACVBA

Poziom

bardzo zaawansowany

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych (2 dni)

Cena za osobę

1 060 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób pracujących z programem Access, które chcą rozbudować aplikację o nowe funkcjonalności. Uczestnicy zapoznają się z językiem Visual Basic for Applications w programie Access. Za jego pomocą tworzą podstawowe obiekty bazy danych. Poznają metody i właściwości oraz zdarzenia obiektów programu Access.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać techniki projektowania baz danych w programie Access (lub ukończyć szkolenie Microsoft Office Access - Projektowanie wydajnych baz danych).

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- projektować i modyfikować makra,
- sprawnie poruszać się w oknie edytora VBA,
- zarządzać modułami,
- tworzyć procedury,
- projektować algorytmy procedur i funkcji,
- nawiązać dwustronną komunikację z użytkownikiem,
- pracować ze zmiennymi,
- konwertować dane między różnymi typami,
- tworzyć funkcje,
- projektować struktury decyzyjne,
- wykorzystywać wbudowane funkcje matematyczne, daty i czasu oraz walidujące,
- korzystać z ważniejszych obiektów, metod i właściwości,
- projektować działania wykonywane w pętlach,
- korzystać w kodzie z etykiet,
- przechwytywać obsługę błędów,
- analizować przebieg wykonania kodu,
- poruszać się po kolekcjach obiektów,
- obsługiwać zdarzenia,
- programowo tworzyć tabele i kwerendy,
- programowo pracować z danymi w tabelach,
- tworzyć własny interfejs użytkownika w formularzach,
- zabezpieczyć projekt z kodem.

Program szkolenia

Dzień 1

Makra.
Edytor Visual Basic for Applications.
Moduły.
Procedury.
Algorytmy.
Komunikacja z użytkownikiem.
Sposoby uruchamiania procedur.
Podstawowe typy danych.
Zmienne.
Konwersje typów danych.
Funkcje.
Instrukcje warunkowe.
Funkcje matematyczne.
Funkcje daty i czasu.
Funkcje walidujące.
Obiekty, metody i właściwości.
Pętle.

Dzień 2

Etykiety.
Obsługa błędów.
Analizowanie (debugowanie) kodu.
Kolekcje obiektów.
Obsługa zdarzeń.
Programowe tworzenie tabel i kwerend.
Programowy dostęp do danych w tabelach.
Tworzenie interfejsu na formularzu.
Zabezpieczenia.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
16 godz. lekcyjnych (2 dni)1 060 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.

Jako kolejne szkolenia proponujemy Państwu

Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.