Kod szkolenia

PRZ

Poziom

zaawansowany

Czas trwania

16 godz. lekcyjnych (2 dni)

Cena za osobę

1 165 zł netto

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie autorskie przeznaczone dla osób, które pracowały wcześniej z programem Project. Uczestnicy poznają zaawansowane możliwości tworzenia harmonogramów. Uczą się zaawansowanych opcji programu, takich jak tworzenie własnych widoków, raportów czy niestandardowych pól projektu.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać podstawy pracy z programem Project (lub ukończyć szkolenie Microsoft Office Project - Planowanie i zarządzanie przedsięwzięciami).

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili:
- tworzyć profesjonalne harmonogramy,
- definiować złożone zależności między zadaniami,
- tworzyć przydziały zasobów do zadań,
- określać nakład pracy w przydziale,
- definiować szczegółowe jednostki przydziału,
- konfigurować typy zadań,
- śledzić postęp prac z projekcie,
- definiować widoki pozwalające na wygodną analizę porównawczą,
- pracować z wieloma projektami,
- sortować, filtrować i grupować dane w harmonogramie,
- tworzyć zaawansowane filtry z parametrami,
- tworzyć własne pola niestandardowe,
- współużytkować pulę zasobów,
- definiować zasoby materiałowe,
- tworzyć własne style pasków na wykresach,
- projektować gotowe do ponownego wykorzystania szablony,
- pracować z kodami struktury podziału prac,
- projektować własne rozbudowane raporty,
- wstawiać obiekty do zadań,
- dokonywać analizy PERT projektu,
- pracować w widoku diagramu sieciowego i kalendarza,
- eksportować dane z Projecta do innych programów.

Program szkolenia

Dzień 1

Tworzenie harmonogramu.
Złożone zależności między zadaniami.
Przydzielanie zasobów do zadań.
Nakład pracy w przydziale.
Jednostki przydziału.
Typy zadań.
Śledzenie postępu prac.
Analiza porównawcza.

Dzień 2

Praca z wieloma projektami.
Sortowanie, filtrowanie i grupowanie informacji.
Tworzenie filtrów z parametrem.
Pola niestandardowe.
Współużytkowanie zasobów.
Zasoby materiałowe.
Własne style pasków.
Szablony projektów.
Kody konspektu.
Tworzenie raportów.
Wstawianie obiektów do zadań.
Analiza PERT.
Diagram sieciowy i kalendarz.
Eksport danych do innych programów.

Cena

Czas trwaniaCena za osobę
16 godz. lekcyjnych (2 dni)1 165 zł netto

Co obejmuje cena?

  • Materiały szkoleniowe.
  • Dostęp przez stronę WWW do plików związanych ze szkoleniem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Miesiąc wsparcia trenera po szkoleniu.
Na stronie polityki prywatności znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Kliknij tutaj aby wyrazić zgodę na zawarte tam ustalenia.